Szeptember 14-én a keresztet ünnepeljük! Azt a keresztet amellyel „úton-útfélen” találkozunk. Ott van az életünk minden állomásán. A keresztelésünktől a sírba tételünkig végig kíséri földi utunkat. Hisz ott van oly sok helyen, a templomtornyon, némely régi épület homlokzatán, az útszélen, ékszereinken, a szobánk falán. S a temetőben, a kereszt sűrű erdejével találkozhatunk.  De mi is ez az egyszerű jel melybe minduntalan belebotlunk? A kereszt az üdvösségünk jele! Fejezzük hát ki bátran tiszteletünket, és valljuk meg hitünket, bárhol is találkozunk vele! Megdöbbenünk hogy Isten miért ezt a kegyetlen, módját választotta megváltásunknak? Hisz lett volna más módja is, hogy elhozza számunkra a megváltást. A válasz a szentírásban olvashatjuk: „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz el ne vesszen, hanem örökké éljen.” Ebben a mondatban a „szeretet” a kulcsszó. Hisz aki igazán, szívből szeret, az a szeretteiért mindent képes feláldozni. Ez tette az Úr is mikor egyszülött fiát áldozta fel az emberek üdvösségérét. Hisz mindannyian gyermekei vagyunk, mindannyiunkat igazán szívből szeret. Az igazi szeretet nem mérhető mértékegységekkel, nem köthetjük feltételhez, Nem csökken, ha adjuk, hanem éppen az növeli, hogy adhatjuk, ha másokkal is megoszthatjuk, ha másokon gyakorolhatjuk önzetlenül és feltétel nélkül. Ezt mutatta meg számunkra Jézus a kereszten. Ez az igazi, tökéletes szeretetet! 

A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe 335. szeptember 13-ára nyúlik vissza, amikor  Jeruzsálemben felszentelték a bazilikát, amelyet Nagy Konstantin császár emeltetett Krisztus sírja fölé. A Szent Keresztet Nagy Konstantin császár édesanyja, Szent Ilona találta meg Jeruzsálemben. A Keresztet szeptember 14-én ünnepélyesen felmutatták az összegyűlt népnek. Innen az elnevezés: Szent Kereszt felmagasztalása. Így hát már évszázadok óta, minden esztendőben szeptemberben, e napon üli meg egyházunk a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepét. 

Egyházközségünk sok éve az ünnepnapot követő vasárnap ünnepli meg a Szentkereszt ünnepét. A hagyományoknak megfelelően szeptember 16-n vasárnap délután összegyűltek a hívek a Szőlőhegyi Platán téri keresztnél, hogy megemlékezvén a Szentkereszt felmagasztalásáról, közösen imádkozzák el a Szent kereszt litániát. A IV. században megtalált Krisztus keresztjének darabjait, az idők során világ minden tájára szétküldték, így került hazánkba több darabja. Ekkor e relikvia közül településünk Assisi Szent Ferenc templomába is érkezett egy ereklye. A hívek, a szent ereklyével közösen ünnepelték Krisztusunk Szent Keresztjének felmagasztalásának emlékét. A szertartást Kovács Gábor vezette. A litániát követően egy rövid agapé keretében látta vendégül a megjelent híveket Nikits család és településünk Német Nemzetiségi Önkormányzata. 

Pentz Imre