A Szent Család ünnepét XIII. Leó pápa kezdeményezte, mert a XIX. század végi világ változásai egyre inkább kikezdték a család eszményét. Egyre jobban elfordultak az emberek a család szellemiségétől. Sajnos ez a folyamat nem állt meg, és a mai világban fokozottan veszélyben van az igazi CSALÁD eszméje.

A keresztény tanításban, a Szent Családra mindig is az emberi család alapvető modelljeként tekintettek.  A szerelem, a szeretet, a példamutatás, az őszinteség, az önzetlen cselekedet, az emberarcú család alapját kell, hogy képezze. Az élet megújulásának, az emberi lét fennmaradásának az alapja a CSALÁD. A család, az emberi közösségek legalapvetőbb egységét képezik. A családok nélkül nem működik a társdalom, a nemzet, az ország, a világ!.

Ezért fontos hogy a mai emberek előtt is példaként lebegjen a Szent Családot, melyet Szűz Mária, Szent József, és a Kis Jézus alkot.  Tehát az apa, az anya, és a gyermekek közössége a CSALÁD. Ez a „modell” tud olyan példát mutatni a felnövekvő következő generációknak, mely az egészséges emberi kapcsolatokat fenntudja tartani, és valós közösségek kialakítását, fennmaradását hosszútávon biztosítani tudja.

Emiatt is fontos hogy a Szent Család ünnepén köszöntsük azokat a házaspárokat, akik az együtt töltött szép kerek évfordulóikkal támasztják alá a család modell jelentőségét, és működőképességét. Egyházközségünkben idén is köszöntöttük azon házaspárokat kik Isten kegyelméből megélhették házasságkötésük e szép kerek évfordulóját. Hosszú éveken át megtartották a sok évvel ezelőtt egymásnak, és az Úrnak tette fogadalmukat.

A házassági évfordulók, -ha nem is kerek éveket jelentenek-, jó alkalmat teremtenek a mai rohanó világban egy kis ünneplésre, megállásra, számvételre, amikor köszönetet mondhatnak egymásnak a házaspárok az együtt töltött tartalmas, szép napokért, a boldog együttlétért, a családért.

Ugyanakkor példaként is kell ezekre az évekre tekinteni a mai kor embereinek, hogy két szív egymás melletti kitartása, hűsége és szeretete milyen összetartást, kohéziót jelent a család alapjainak megteremtéséhez!

Ezért is fontos a Szentatya Szent Család vasárnapján tett bejelentése, mely szerint 2021. március 19.-én megnyílik a CSALÁDnak szentelt különleges év.

Ne csak a meghirdetett család évében törekedjünk mindannyian a családunk összekovácsolására, hanem tekintsük a szürke hétköznapok során is elsődleges feladatunknak az igazi Család eszme megteremtését, megőrzését, megtartását!

P.I.K.