Bűnbánat a lélek megújulása!

Nem csak Jézusnak kell áldozatot magára venni bűneinkért, de mi magunknak is meg kell tisztítani szívünket, hogy az Isteni áldozatvállalás megérinthesse lelkünket. Istentől, minket, gyarló embereket leginkább a BŰN tart távol. Hogy minél inkább Isten közelségébe juthassunk, a bűnbánat segít! „Tudjátok-e, hogy Isten jósága vezet bennünket el a bűnbánata?” Nagyböjt, a bűnbánat időszaka. Ebben az időben tisztítsuk meg lelkünket, nagyobb buzgósággal hallgassuk Isten igéjét, és több időt fordítsunk imádságra, hogy így készüljünk a húsvét titkának
megünneplésére. Ha nem bánjuk meg bűneinket, a bűn elnyomja lelkünket és ez a lélek halálához vezet. A holt lélekkel „élő” emberek földi léte üres és céltalan. Az örök élet útjának kulcsa, hogy teljesen felül tudjunk kerekedni bűneink felett. Ha bűn elleni harcban, el is esünk, meg kell vizsgálnunk a bűnhöz vezető utunkat, és botlásunk okait is felmérve, meg kell bánni az elkövetett bűneinket. „A bűn, amelyet nem töröl el mielőbbi bűnbánat, nem pusztán bűn, hanem a bűn forrása is.”
Hamvazószerdával, a megtisztulás napjával, kezdődik meg a Húsvétra felkészítő 40 napos böjt. De Keresztényként, ne csak a test megtisztulására készüljünk, hanem a lélek megújulásán is munkálkodjunk. Nagyböjt folyamán készüljünk fel testileg, lelkileg Egyházunk legnagyobb ünnepére, a megváltás misztériumára titkára!

„Kérünk Istenünk, a szent böjt elkezdése adjon erőt nekünk keresztény életünk minden küzdelmére, hogy a bűnök ellen vívott harcainkban az önmegtagadás legyen biztos erőforrásunk.”

Pentz Imre