Búcsúzunk

A gyászoló Családtagok, valamint egyházközségünk nevében mély fájdalommal, de a feltámadás vigaszt adó hitében tudatom, hogy

Kontra Attila

egyházközségünk hitoktatója, a Plébániai Tanácsadó Testület és a Karitász tatai csoportjának tagja szentségekkel megerősítve életének 41. évében, 2021. március 29-én elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása szűk családi és baráti körben 2021. április 21-én, 13 órakor
a tatai kapucinus templomban lesz.

Requiescat in Pacem!