„…Te vagy a védelmezőnk, őrállónk, és oltalmazónk…”

A templom címének ünnepe a templombúcsú, amely a templom főünnepe. Településünkön a templombúcsút, templomunk védőszentjének, Assisi Szent Ferenc (templomunk patrónusának) ünnepén tartjuk. Községünk életében mindig jelentős szerep jutott a búcsúnap nagymiséjének, mivel egyházunk tanítása szerint, aki a templombúcsú napján részt vesz a misén, és teljesíti a feltételeket, teljes búcsút nyer. A búcsúnyerés feltétele a kegyelem állapota, a búcsúnyerés szándéka és az előírt ima vagy cselekmény elvégzése. Templombúcsú során teljes búcsút nyerhet az aki: a szentmisén aktívan részt vesz, meggyón, és megáldozik, továbbá a Szentatya szándékára egy Hiszekegyet, Miatyánkot és Üdvözlégyet elimádkozik.
Tulajdonképpen a búcsúnyeréssel kapcsolatban alakult ki a templom főünnepének elnevezése a „templombúcsú”. A korábbi századok során a templombúcsút, a napján, azaz október 4-én tartották. Modern korunkban, az életforma-változás következtében akadályokba ütközött, hogy a templombúcsút a napján tartsuk, mert hétköznap az emberek
üzemekben, gyárakban dolgoznak. Így Assisi Szent Ferenc ünnepét követő vasárnapra lett áthelyezve a búcsú
ünnepe. De templomunk búcsúnapján nem csak ünnepi nagymise van, hanem utána körmenetet is tartunk. Az idősek úgy mondják, hogy ez fogadalmi, mert valamikor a svábságnak a településre kerülését követően a községet veszély fenyegette. Tűzvész-e, ragály-e, pontosan nem tudjuk, de a kutatások alapján sok sorscsapás érték ez
időtájt a községet. Tehát volt miért kérni az Isteni segedelmet. Őseink imáját az úr meghallgatta, a hívek pedig azóta is a minden évben megtartott búcsúi fogadalmi körmenettel teljesítik ígéretüket, fogadalmukat. A legnehezebb időszakokban is sor került minden évben e fogadalom megtartására.
Nagy ünnep a falu életében a búcsú, mely a település apraját-nagyját megmozgatja, és az idegenbe szakadt rokonok hazalátogatásának is jó alkalmat biztosít Október 6-án, 10 órakor kezdődött búcsúszentmisén ünnepelték a baji hívek
Assisi (Serafi) Szent Ferenc ünnepét. E szép napon Albert atya mutatta be a szentmisét. A szentmisét követően került sor az immáron több évszázados hagyományokra visszanyúló fogadalmi körmenetre. A körmeneten szép számmal vettek részt, ezzel is megmutatva hogy a XVIII. századi ősök által tett fogadalmat egyre többen teszik a magukévá, érzik kötelességüknek az évszázados fogadalom folytatását. E szép hagyomány, élőüzenetet hordoz: őseink példája nyomán a bajban mi se hagyjuk el a hitet, hiszen mint mindenkor, úgy ma is bizalommal fordulhatunk Istenhez a nehéz időkben.
A szentmisén a Tarjáni Strehl fúvós zenekar játszotta az egyházi dallamokat, és a helyi népviseletbe öltözött énekkar szép énekével tette fényesebbé ünnepünket. A sváb őseink emlékének megfelelően több mise-ének is németül hangzott fel. Az oltári szentséget a tanácsadó testületi tagok, kezükben fáklyával kísérték a körmenet során. A körmenetben ismét felhangzott a Te Deum, mellyel megköszönték, és hálát adtak, hogy településünket megkímélte a sorscsapásoktól a Teremtő Istenünk. A körmenetet követően a rövid térzene dallamai csendültek fel a templom előtt.
A zenekarnak e szép zenéjét megköszönve a Német Nemzetiségi Önkormányzat látta vendégül a zenész vendégeinket egy agapé keretein belül.

P.I.K.