Kulturális örökségünk megőrzése elengedhetetlen
Megújult az agostyáni templom

Örömmel számolhatunk be arról, hogy a  2012-ben elvégzett belső felújítás után a tavalyi és az idei esztendőben az agostyáni templom külső felújításában, illetve a templomkert környezetének rendezésében is jelentős eredményeket sikerült elérni. A templom rossz állapotú teteje már több helyen beázott, ami veszélyeztette a templom mennyezetét, de a málló, hulló cserepek balesetveszélyt is okoztak. A beruházás során megtörtént tetőjavítása: a rossz cserepeket, a  korrodálódott bádogelemeket kicserélték, a  habarcsolást megújították.
A munkálatok a Győri Egyházmegye 2.800.000 forinttal támogatta és a Kocsis és Fiai Kft. kivitelezésében valósult meg, melyet ezúton is hálásan köszönünk. A helyi lakosok igyekezetének és odafigyelésének köszönhetően sikerült kihasználni a felújítás során helyszínen lévő állványozást,
így a  templomtorony ablakát, zsalugátereit és a  torony díszszegélyeit is lefestették. Meg kell említeni a  sekrestye ablakának cseréjét és ajtajának felújítását, mely már régen szükséges volt – különösen télvíz idejére -, hiszen a sekrestye a papság és az asszisztencia szentmisére való felkészülésének helyszíne.
A tavalyi évben elkészült a templom lépcsőfeljárata is, melynek kiviteli terveit és anyagi fedezetét Tata Város Önkormányzata biztosította. Ezúton is köszönjünk Michl József polgármester úr támogatását,
kinek jóvoltából a régóta vágyott fejlesztés megvalósulhatott. Az egyházközség és az Önkormányzat idei összefogásának gyümölcse, hogy Ipach Róbert kőfaragó mester elkészítette Markó Gyula atya, egykori plébános emléktábláját, melyet a templom homlokzatán helyezünk el.
De nemcsak a  felújítási munkálatoknak örülhetünk. A  templom környezete is jelentősen megszépült. A  sírkert átalakítása, körülkerítése, rendbetétele nemcsak kegyeleti, esztétikai okokból fontos, de törvényi előírás is. Ezen szempontok érvényesítése késztetett arra, hogy komoly erőfeszítéseket tegyünk annak érdekében, hogy az agostyáni temető gondozott és méltó kegyeleti hellyé váljon. Ügyeljünk a temető ápolására, tisztaságára!
Külön köszönetünket fejezzük ki Egervári Évának, aki összefogta, inspirálta a  helyi vállalkozókat és tenni vágyókat. Köszönjük jelenlétét, áldozat készségét, szép érzékét, melyekkel mindig kész a templom és környezetének megújításán fáradozni.
Mindezen eredményekért augusztus 27-én, a  templom védőszentjének, Szent Ágoston püspök ünnepén adtunk hálát az Istennek és áldottuk meg az elkészült értékeket, illetve leleplezzük Markó Gyula atya emléktábláját is.
Örüljünk az elvégzett munkálatoknak, de ne feledjük, a  templom szépsége belülről látszik igazán, mégpedig az Istenben hívő, Istent magasztaló lelkek által. 
„Kérünk, Istenünk, újítsd meg Egyházadban azt a szellemet, amellyel Szent Ágoston püspököt eltöltötted, hogy mi is csak téged szomjazzunk, aki a bölcsesség forrása vagy, és téged keressünk, akitől az égi szeretet származik!”

-jt-