1986 óta minden évben, advent kezdetén Betlehemben, a Születés Barlangjában ünnepélyesen meggyújtanak egy gyertyát, amelyet azután az Osztrák Cserkészszövetség segítségével Bécsbe szállítanak. Itt egy ökumenikus istentiszteleten veszik át a környező országok cserkészei, hogy elvigyék saját országaikba. Tatára négy éve a cserkészek is mindig elhozzák, így bárki átveheti a békét jelképező lángot, amely eljuthat minden jóakaratú emberhez. Idén december 15-én a reggeli és esti misén lehet a lángot a templomban kihelyezett mécsesről átvenni. Aki szeretné hazavinni, hozzon magával zárható mécsest, lámpást. Ahogy a békét, úgy a lángot is őrizzük és adjuk tovább.