Április 23-án, vasárnap 15 órakor Dr. Veres András megyéspüspök úr szolgáltatta ki a bérmálás szentségét egyházközségeink 17 fiataljának. A megbérmáltak elnyerték a Szentlélek ajándékát, erőt és küldetést kaptak, hogy Krisztus élő tanúi legyenek az Egyházban és a világban.

A megbérmált fiatalok köszönetüket és hálájukat fejezték ki a főpásztornak és Isten bőséges áldását kérték életére, szolgálatára.

Köszönjük a fiatalok felkészítését Zoltán atyának és Várszeginé Tromposch Judit hitoktatónak!

Imádkozzunk mindannyian a megbérmált fiatalokért!