„Mindezt az evangéliumért teszem!”

Balázs atya újmiséje Bajon

 

Június 16-án a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban Veres András megyéspüspök ünnepi szentmise keretében áldozópappá szentelte Holpár IstvánBalázst. András püspök, Balázs atya első állomáshelyéül a Tatai Szent Imre Plébánia közösségét jelölte ki, ahol augusztus 1-jétől segédlelkészként végzi szolgálatát.

A Baji Assisi Szent Ferenc templomban első szentmiséjét augusztus 12-én, vasárnap mutatta be.

Megtelt a jelenlévő hívek szíve örömmel és szeretettel Balázs atya településünkön bemutatott első szentmiséjét ünnepelve. A szentmise elején Albert atya néhány mondatban bemutatatta a baji híveknek az atyát.

Az egyházközség képviseletében Kuzma György köszöntötte, első baji szentmiséje alkalmából.

Balázs atya homíliájában a mindig jelenlévő Isteni segítség köré fonta gondolatait. Felhívta a figyelmet, hogy ne keseredjünk el, és mindig a jóindulat vezéreljen bennünket! Mindig lássuk meg a másikban a jót, mert mindannyiunkban ott van a jó! Alkalmazzuk mindig Jézus mentalitását: Nyissunk mindig türelemmel az emberek felé! „Gyertek, megpróbáljuk ezt megoldani.” Ne csüggedjünk el, ne adjuk fel! A küldetésünkben, a tanúságtételünkben ezt kell képviselnünk! Türelemmel várjuk ki, hogy a tanúságtételünk elérje a célját. Sokszor „zúgolódunk” Istennel. Kérdéseket teszünk fel: Miért hagyod, hogy szenvedjek? Miért adtad nekem ezt a keresztet? Miért nem a másik szenved, aki megérdemelné? Amikor az életünkben dúskálunk az Isteni szeretetben, az Isten jóságában, olyankor ezeket a kérdéseket mért nem tesszük fel? Amikor megtapasztaljuk az Isten közelségét, vajon hálát tudunk-e érte adni? Egyik legfontosabb dolog a kereszténységünkben, hogy legyünk hálásak a kapott javakért, a kapott kincsekért, a csodákért, amelyek közöttünk is megvannak. Döbbenjünk rá újra, és újra, hogy Isten itt van közöttünk. Egészen közel van hozzánk! Nyújtja felénk, akár a szenvedésben, akár az örömünk közepette is a kezét. Nekünk nem kell mást tenni, csak jól megszorítani, és magunkhoz ölelni, és ne engedjük el, mert így tud az Isten szeretete, az Isten kegyelme a mi életünkben is élő, és gyümölcsöző lenni.

Az áldozás alatt az „Uram, jó nekünk itt lennünk…” ének csendült fel, melyhez szívből szólóan csatlakoztak a hívek is. Így közösen, e szép énekkel köszöntötték közösségünkben a jelenlévők Balázs atyát. Balázs atya, a szentmise végén újmisés áldásban részesítette a megjelenteket.

Kívánjuk Balázs atyának, hogy a jó Isten mindig segítse őt kegyelmeivel! Adjon neki lelkesedést, és lankadatlan erőt szolgálata teljesítéséhez! Találja meg elhivatottságának minden napján a gyönyört, amiért az Urat szolgálhatja. Ha pedig nehézségekbe ütközik, akkor is maradjon vele, adjon számára türelmet, reménységet, erőt, és kitartást!

Pentz Imre