„Uram, tégy engem békéd eszközévé!”
Baji Assis Szent Ferenc templom búcsúja!

 

Kovács Csaba Albert tatai esperes plébános atya celebrálta október 7-én a baji Assisi Szent Ferenc plébánia templom búcsúszentmiséjét. A hagyományok szerint Szent Ferenc ünnepét követő vasárnap megtartott templombúcsúra sok távolba szakadt, baji gyökerekkel rendelkező hívő és érkezett.
Albert atya homíliájában felhívta a figyelmet, hogy használjuk ki ezeket a szép ünnepi alkalmakat, hogy a családunk összegyűljön, így erősítve a családi kapcsolatokat. Emlékeztetett, hogy rá kell éreznünk, hogy Szent Ferenc a mi szentünk. Ezért nagyon fontos, megérteni, hogy mit jelent Szent Ferenc. Mit tanít. Miben nagy. A Jóisten rábízott bennünket. Ő a Mi szentünk, a bajiak védőszentje. Mit tanít nekünk Szent Ferenc? Ö alapította a Ferences rendet. Minden rendalapító Jézus Krisztusra tekint, Őt akarja követni. De mindannyian mást és mást látnak meg Jézus Krisztusban, mert Ő végtelen és hatalmas. Mindenkit meg tud ihletni. Mindenki meglát benne valamit: igen ez szeretnék lenni, igen ez nekem szól.
A bencések Jézus tanításainak szellemében élik életüket, míg az Irgalmas-rendiek a gyógyító Krisztus szellemiségét kívánják megélni. De ott van a Piarista rend, mely a tanító Krisztus nyomdokaiba helyezi magukat De mit látott meg Szent Ferenc mint rendalapító? Szent Ferenc nézte-nézte Krisztust, hogy merre megy a nagyvilágban, merre megy a Szentföldön. És azt mondta: én a nyomába lépek. Ahová Jézus helyezi a lábnyomát, odahelyezte Szent Ferenc is. Egészen be akart költözni Jézus Krisztusba. Mindig megkérdezte, hogy itt és most mit tenne Jézus. És amit Jézus akart tenni, azt tette Szent Ferenc. Jézus szegény, hát ő is szegény akart lenni. Jézus elment mindenkihez és hirdette az evangéliumot, ő is ezt tette.

„Kedves Testvérek!
Az első, amit a lelketekre szeretnék kötni: Kövessétek ti is Szent Ferencet, ahogyan ő követte az Urat.
Egészen kövessétek ti is Jézus Krisztust!
Legyen Szent Ferenc valóban a mi példaképünk!
Nézzünk mi is Krisztusra!”

A szentmisét követően került sor a fogadalmi körmenetre. A körmenetben a tatai Kapucinus templomban őrzött Szent Ferenc ereklyéjét hordozta Albert atya a baldachin alatt. A Szent Ferenc ereklyét a tanácsadó testületi tagok, kezükben fáklyával kísérték a körmenet során. A körmenet záróénekeként felhangzott Te Deummal adtak hálát a hívek Urunknak, Istenünknek, hogy településünket idén is megkímélte a sorscsapásoktól.

Pentz Imre