„ KENYÉR ÉS BOR SZÍNE ALATT”

Idén, június 18-n ünnepeltük Krisztus titokzatos testének ünnepét. Az ünnepi szentmise homíliájában hívta fel figyelmünket Váradi Kristóf atya, hogy: „Jézus Krisztus testének, és vérének ünnepe olyan számunkra, a keresztények számára, mint a nap. Ami életet tud adni! Aminek van egy kisugárzása! Jó kisugárzása! Olyan dolog, amire büszkék vagyunk! Ezért visszük körbe a faluban, hogy mindenki lássa. A Mi fölkelő napunk, Jézus Krisztus! Mi belőle merítünk erőt. A mai napon legyen veletek a körmenetben ez a büszkeség, ez a gondolat: A Mi szeretett Istenük az Ő szeretetének egyik legnagyobb jelét bízta ránk. Ezért legyünk büszkék, hogy Keresztények vagyunk, és Krisztushoz tartozunk! A Mi körmenetünk nem csupán tüntetés, vagy felvonulás. Nem a zászlóinkra vagyunk büszkék. A Mi büszkeségünk az, amit ma ünneplünk: Az hogy Jézus köztünk van! Ez adja számunkra, Keresztények számára, Isten gyermekeiként a méltóságunkat. Hát mutassuk meg körmenetünkben, büszkén a Mi felkelő Napunkat!”

Az szentmisét követően került sor ünnepünk fénypontjára, a körmenetre. A körmenetben, a baldachin alatt, Kristóf atya, a Megváltónk szent Testét, az Oltáriszentséget körbehordozta a településünk utcáin. A baldachint a Baji Hagyományőrző Fiatalok hordozták. Az Oltáriszentséget, jobbról, és balról az egyházközségi tanácsadó-testület tagjai kísérték. A körmenet útvonala mentén valóságos kis „kápolnákat” emeltek a családok az Úr ünnepére. Ezen ünnepi oltároknál került sor az Eucharisztiához kapcsolódó evangéliumi szakaszok felolvasására, és a szentségi áldásra. A tovahaladó oltáriszentség előtt virágszirmot szórtak az idén elsőáldozásukhoz járult gyermekek, és az énekkar Istenhez felszálló éneke kísérte útján a „felkelő napunkat” Az Úrnapja a legünnepélyesebb hitvallásunk az Egyházhoz tartozásunk kifejezésére. Megvallhatjuk hitünket, a kenyér és bor színe alatt köztünk lakó Jézushoz tartozásunkról. Ez évben is szép számmal tettek hitükről kinyilatkoztatást a körmeneten való részvétellel.

Isten áldását kérve mindannyiukra, megköszönjük a „kápolnákat” állító családoknak, hogy idén is, mint már sok éve, odaadó munkájukkal, széppé tették az Oltáriszentség ünnepét!

Pentz Imre