Az Oltáriszentség szeretetének története az elmúlt kétezer évben
Az idei Eucharisztikus Kongresszusra való készületünk egyik formája, hogy plébániánkon a csütörtöki lelkigyakorlatok során Ferdinand Holböck – A legszentebb Oltáriszentség és a szentek című könyvét elmélkedjük át. A könyv szerzője nyolcvanöt szent életét, tanítását, a legszentebb Oltáriszentséggel való kapcsolatát tárja elénk. Azon szentekét, akiket egészen különösen bensőséges viszony fűzött a szent Eucharisztiához. Akár úgy, hogy egészen nyomatékosan és világosan beszéltek róla és az ügyében buzgólkodtak, vagy úgy, hogy a Szent Eucharisztiát különösen tisztelték, imádását és vételét különösen szorgalmazták és nélküle nem tudtak élni. A szentek életében különösképpen tükröződik az a titok, hogy az Anyaszentegyházban milyen nagy jelentőségű az Eucharisztia tisztelete.
„Vegyétek és egyétek, ez az én testem!” „Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem!” – Erősödjünk meg a hitben, hogy Jézus Krisztus valóságos teste és valóságos vére rejtőzik a kenyér és a bor színe alatt. A Szent Eucharisztiában Jézus Krisztus valóban jelen van Húsával és Vérével, Testével és Lelkével, istenségével és emberségével, így adva mindannyiunknak erőt, vigasztalást, békét, örömet és kegyelmet. Hitünk erősödésében és mélyülésében segítsenek minket és járjanak közbe érettünk a következőkben – Ferdinand Holböck könyve alapján, a teljesség igénye nélkül – bemutatandó szentek.
„A szentek a mi mennyben élő barátaink; mivel ők mindent „Isten nagyobb dicsőségéért” cselekedtek, ezért ők Isten dicsősége.” (Arnold Guillet)

-csj-

1. Antiochiai Szent Ignác

2. Lyoni Szent Iréneusz

3. Szent Tarzíciusz

4. Szent Ciprián

5. Saturninus és társai