A Szentháromság vasárnapját követő csütörtök az Úr napja. Magyarországon az ezt követő vasárnapon tartjuk Úrnapjának ünnepét. IV. Orbán pápa 1264-ben rendelte el az ünnepet, amikor tudomására jutott, hogy Bolsenában egy pap kezében átváltoztatáskor a szent ostya vérezni kezdett. A pápa megbízásából, Aquinói Szent Tamás vetette papírra e nap liturgiáinak szövegeit. Ezen a nap az Oltáriszentségben jelen levő Jézus Krisztus ünnepeljük.

Kristóf atya a szentbeszédében a ma ünnepelt hittitokról elmélkedett. Emlékeztetett, hogy a mi vallásosságunk középpontjában, az Oltáriszentség, vagyis Jézus Krisztus teste és vére áll. E fontos hittitkunkat ne feledjük el hitünk gyakorlása során.

Az ünnepi szentmise után szabadtéri körmenettel folytatódik a liturgia. Az ünnepi szentmisét követően a hívek kivonulnak a templomból és a falu utcáin körbe hordozzák az oltári szentséget. Bajon még él a hagyomány, hogy ilyenkor népviseleti ruhába öltözve vonulnak fel. A kereszt után vonulnak az elmúlt héten elsőáldozó lányok kis kosarakkal a karjukon, mely tele van virágszirommal, ezt szórják végig az úton. Ezután vonulnak a ministránsok, majd következik a baldahint vivő négy ifjú. A baldahin alatt Kristóf atya kezében az Oltáriszentséggel. Az Oltáriszentség benne van mostranciában, mely egy aranyozott díszes szentségtartó.  A testületi tagok, a föltámadást jelképező gyertyával a kezükben kísérik az Oltáriszentséget. A baldahin után következik az énekkar, mely énekeivel teszi ünnepélyesebbé a körmenetet. Ezután vonulnak a hívek.

A faluban négy kis „kápolna” épül a házaknál, a kerítésbe beépítve az ünnep alkalmából. Az oltárok az Eucharisztikus Krisztust szimbolizálják, ki mindig köztünk él. Da a négy oltár a négy égtájat is jelképezi, egyben a négy égtájon élő emberek összetartozását is elénk állítja. Az oltárok a körmenet által érintett négy utcában kerül felállításra. Ezen ünnepi oltároknál került sor az Eucharisztiához kapcsolódó evangéliumi szakaszok felolvasására, és a szentségi áldásra. A körmenet, a négy „kápolnát” érintve vonult végig a faluban. Mind a négy helyén megálltak és elvégezték a szertartást. Majd visszavonultak a templomba, elénekelték a Te Deumot, mellyel befejeződött a körmenet.

Ezeket a jelképes oltárokat most is ugyanazon családok állítják, akiknek őseik sok éve már felvállalták e felemelő feladatot. Isten áldását kérve mindannyiukra, megköszönjük a „kápolnákat” állító családoknak, hogy idén is mint már sok éve, odaadó munkájukkal széppé tették az Oltáriszentség ünnepét!

Pentz Imre