A kereszt a Szent Írásban, már az Ószövetségben is úgy mutatkozik meg, mint oltalmazó jel, amelyet Istentől kapott jelként hordoznak a bűnt elutasító emberek. A Szent Kereszt előtti hódolatunkat azért tesszük meg, mert a keresztfán nyilvánult ki Urunk végtelen szeretete, amellyel a rosszat legyőzte. Jézus, a megtérni és engesztelni akaró Krisztus-követőket hívja, hogy tudjuk elfogadni és hordozni a magunk keresztjeit is. Keresztünk hordozása közben ne feledjük Szent Pál apostol szavát: „A keresztről szóló tanítás azoknak, akik elvesznek, balgaság ugyan, de nekünk, akik üdvözülünk, Isten ereje.” (1Kor 1.18) 

A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe 335. szeptember 13-ára nyúlik vissza, amikor Jeruzsálemben felszentelték a bazilikát, amelyet Nagy Konstantin császár emeltetett Krisztus sírja fölé. A Szent Keresztet Nagy Konstantin császár édesanyja, Szent Ilona találta meg Jeruzsálemben. A Keresztet szeptember 14-én ünnepélyesen felmutatták az összegyűlt népnek. Innen az elnevezés: Szent Kereszt felmagasztalása. Így hát már évszázadok óta, minden esztendőben szeptemberben, e napon üli meg egyházunk a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepét.
Egyházközségünk minden évben az ünnepnapot követő vasárnap ünnepli meg a Szentkereszt ünnepét. Ebben az évben az időjárás nem tette lehetővé, hogy a hagyományok szerint a Szőlőhegyi Platán téri keresztnél kerüljön sor a litánia elimádkozására, így 17-én, vasárnap a templomban gyűltek össze a hívek. Itt közösen ünnepelték Krisztusunk Szent Keresztjének felmagasztalását. A szertartást Váradi Kristóf atya vezette. A litániát követően egy rövid agapé keretében látta vendégül a megjelent híveket a településünk Német Nemzetiségi Önkormányzata. 

P.I.K.