Április 29-én vasárnap délután Baj község határában a Szent András dűlő nagy keresztjénél gyűltek össze a Baji Egyházközség hívei.  Itt került sor a hagyományos búzaszentelésre. A szertartást Kristóf atya végezte. A búzaszentelés liturgiája keretében Imádkoztak a hívek a bőséges, jó termésért. Az atya a négy égtáj felé elmondott evangéliumi részlettel kérte az úr áldását az idei termésre. A hívek kérését a legszebben az ének soraival lehet összefoglalni: „Édes Jézus kérünk szépen áldd meg munkánk egész évben”

A hagyomány szerint a búzaszentelő körmenetet Liberius pápa rendelte el a IV. század közepén. A búzaszentelő körmenetek Magyarországon középkori eredetűek, nem tudni, pontosan mikor honosodott meg országunkban ez a szokás, de vélhetően nagyon korai időkre visszavezethető. A korábbi évszázadokban a körmenet a plébániatemplomtól indult a mezőkre. A menet a mindenszentek litániáját énekelte. A szertartás helyére érve a határban a pap megáldotta a mezőket, majd a körmenet visszatért a templomba. A II. vatikáni zsinat szabályai szerint a búzaszentelő körmenetet a templomokban végzik, ahol a pap a mezőről hozott, vagy csíráztatott búzát áld meg. Sok helyen – mint ahogy településünkön is-, a szabadban kerül sor e szertartásra, és a határban növekedő terményeket áldja meg a szertartást végző pap.

Pentz Imre