Albert Atya lelkigyakorlata
Leányfalu 2022.dec.14-17.
Néhány nap csupán, amelyet a „Tábor hegyén” tölthettünk. Albert Atya elhúzta nekünk a
függönyt, ami az ég titkait eltakarja elölünk.
És ebből a zakatoló, kavargó, rohanó, törtető és veszekedő világból a béke, a csend, a
nyugalom az isteni bölcsesség, az ima és a szeretet áradásának varázslatos világába vezetett
bennünket.
A Szentlélek segítségével, a szentírás szavaival végig élhettük a mennyei Atya
készülődését, hogy Fiát megváltásunkra a Földre küldje, és a Világ, az emberek, a szívek
készülődését Isten Fiának befogadására. Szemléletes történetekkel tette derűssé és könnyen
érthetővé a lélektől lélekig ható szent mondanivalót. Végül egy csodaszép karácsonyi
ikonnak, a Megtestesülés Ikonjának szemlélésével valóban eljutottunk oda, hogy a
szívünkben valóságosan megtapasztalhattuk a közénk érkezett, értünk kicsinnyé, alázatossá
lett Isten Fiát. Aki most már mindig bennünk él. Velünk jár minden nap, segít, vezet irányít,
az üdvösségre vezető utunkon. Albert Atya az elmélkedések közötti időben szorgalmasan
gyóntatott. Szinte mindenki megtisztult a bűnbocsánat szentségében.
Volt, aki a szabadidejét az Úr lábánál csendben szemlélődve töltötte. Volt, aki a Lurdi-
barlanghoz kapaszkodott föl a meredek hegyoldalban, hogy ott a békéért imádkozzon. Volt,
aki a művészien szép, réz dombormű keresztutat imádkozta végig, de olyan is akadt, aki a
kiserdőben sétálgatott a hegytetőn, ahova nyulak, őzek, néha még vaddisznók is belátogatnak,
tudtuk meg a dolgozóktól. Az ellátás nagyon kényelmes, kétágyas, fürdőszobás szobákban
történt. A napi háromszori étkezés alkalmával, a gyertyafényes, hangulatos ebédlőben,
bőséges finomságokkal kedveskedtek. Pl. a harcsapaprikás mellé, finom vörösbort is
szolgáltak föl, mert hát a halacska úszni kíván.
Ez a lelkigyakorlatos ház egy különleges sziget, amely Leányfalu legforgalmasabb
utcájában, egy meredek hegyoldalon, különleges, lépcsőzetes módon épült, kihasználva a
domborzati adottságokat. Négy szinten. A templom a legmagasabb szinten, a szintek között
lift működik. majd külön három szinten lakrészek, közöttük előadó termek, könyvtár,
gyóntatásra alkalmas, tágas helységek és egy kápolna, ahol a kisebb 20-fős csoportok
családias szentmiséken vehetnek részt. Mi is minden nap itt találkozhattunk az Úr Jézussal a
két szín alatti szentáldozásban. Ennek a hatalmas háznak a lelke egy görögkatolikus atya,
János atya, és felesége, Gyopárka. Ők és néhány segítőjük gondoskodnak arról, hogy az itt
lelki-testi pihenésre, felüdülésre vágyó keresztény testvérek valóban megújult testben,
megújult lélekkel térhessenek haza. Albert Atya minden tavasszal és minden ősszel ellátogat
ide néhány napra és szelíd szeretetével, bölcs szavaival nyitogatja az Isten felé közeledni
vágyó hívek szívét. Vezet és segít bennünket abban, hogy ne csak éljünk itt a Földön, hanem
életünk a Mennyei Atya szándéka szerint való tartalmas, mások örömére is boldog élet
lehessen.
Isten előtt felelősek vagyunk azért, hogy mit teszünk lelki életünk előrehaladása érdekében.
Érdemes részt vennünk legalább egyszer-kétszer ezeken a lelkigyakorlatokon. Még eddig
senki sem bánta meg. A tapasztalat azt mutatja, hogy csak az első lépések bizonytalanok. Az
Úr Jézus és a Szűzanya, ha kérjük, azonnal megfogják a kezünket és szeretettel vezetnek
bennünket. Így életünk könnyebbé, boldogabbá, tartalmasabbá, célravezetőbbé, és egymás
számára fontosabbá válik.
Mindenkinek csak ajánlani tudom. Magó Erika
(A legközelebbi lelkigyakorlat 2023.03.1-4. között lesz.)