Szenteste napján, december 24-én, a baji ifjúsági csoport néhány tagja a szentestére történő lelki felkészüléseként a Tihanyi Bencés Apátsági templomot látogatták meg. A tihanyi bencés monostort I. András királyunk 1055-ben alapította Szent Ányos és Szűz
Mária tiszteletére. Halálát követően az alapító királyt itt temették el 1060-ban. A kolostor alapító-oklevele a legrégebbi, eredeti formájában fennmaradt magyarországi oklevél, melynek latin nyelvű szövegében magyar szavakat, kifejezéseket is használtak.
Ezért ez a dokumentum, a magyar nyelv legrégibb írásos emléke is. Szent Ányos (Anianus) titulusa a történeti Magyarországon és a környező országokban szinte egyedülálló jelenség. A hagyomány szerint Szent Ányos Orléans püspökeként imáival megmentette városát Attila hunjainak dúlásától, majd tiszteletét a francia uralkodók évszázadokon át gondosan ápolták. Nem tisztázott, miként került a szent tisztelete hazánkba, de bizonyosan az alapító királlyal hozható kapcsolatba. A szeles, kissé barátságtalan idő ellenére, a Balaton téli szépségeiben is gyönyörködtek a résztvevők.
A hazafelé tartó úton a Zirci Ciszterci Apátsági bazilikába tértek be, mely Magyarország egyik legszebb barokk templomépítménye.
De a különlegesen szép, országosan is kiemelkedő jelentőségű templom főoltárát is megtekintették. A Boldogságos Szűz Máriának, az Élet Anyának kápolnájában elmondott imát követően indult hazafelé a társulat.
Fiataljaink, e szép nap közös élményeivel gazdagodva, és lelkiekben feltöltődve tértek családjuk körébe, és várták a Megváltó születését.

Pentz Imre