A baji egyházközség hívek, az idén is gyalog zarándokoltak a péliföldszenkereszti Mária búcsúra. Az idei évben a bajiakhoz, csatlakoztak a vértestolnai és naszályi hívek is. A település erdeinek határában megbúvó hideg-kútnál megtöltötték a zarándokok kulacsaikat, hogy a hazai tiszta forrásvíz útjuk során a testnek adjon felfrissülést. A lelki felfrissülést a Gerecse lankáin megbúvó kereszteknél elimádkozott tizedek biztosították. Tardoson sok szeretettel, és kis agapéval fogadták az érkezőket. A gyalogos zarándokokhoz a Péliföldiszentkeresztre érkezéskor csatlakoztak a járművekkel érkező hívők is, így közösen vonultak a templomba.

A 17 órakor kezdődött szentmisén közösen vettek részt mindannyian. Ez a szentmise volt P. Baji János SDB atyának a gyémántmiséje. János atya régi kedves ismerőse a bajiaknak, hiszen évek óta a vasárnap reggeli zarándokmisét ő mutatta be a baji zarándokokért. A vasárnap reggeli szentmisét követően indultak haza a Gerecse erdein keresztül a zarándokok.

Mint már sok éve, idén is a Túri család fogadta agapéval otthonában a Tardosra érkező megfárad zarándokokat. Szívből jövő köszönetét fejezi ki a zarándokcsoport minden tagja, hogy áldozat vállalásukkal, sok éve erőt adnak a megfáradt utazóknak, zarándoklatuk utolsó szakaszának leküzdéséhez. Imáinkba foglalva, jó egészséget és Isten áldását kérjük rájuk.

Baji hegyre érkezve, már a pincesoron is egy-egy pohárka, üdítő borral köszöntötték a zarándokokat. Az otthon maradott hívek, a Platán téri, hegyi keresztnél várták a vándorokat, és a közös imát követően a harangok zúgása közepette vonultak a templomba, az alábbi ének kíséretében: „Szép üzenetet hozunk mi a szentkereszti kegyhelyről Jézus, és Máriától!”

A szerencsés megérkezésért tartott közös ima után, ugyan fáradtan, de lelkileg feltöltődve tértek otthonaikba a hívek. Isten legszebb temploma a természet! A zarándokok e különleges „Istenházában” tudnak közelebb kerülni az Úrhoz. A szabad ég alatt elmondott imák, és a fák ágainak boltíve alatt megtett távolságok adnak igazi lehetőséget, hogy el tudjunk mélyülni magunkban, és az Úrral meghitt kapcsolatba kerülhessünk.

Ugyanakkor a zarándok társainkkal közösen megélt élmények teszik lehetővé, hogy ne legyünk magányosak, hanem társainkkal együtt egy igazi közösségi élményt élhessünk meg. Tudjuk, hogy akivel együtt zarándokolunk, arra számíthatunk! Testbe, és lélekben egyaránt támaszkodhatunk rá. A szeretet egyik legtisztább megnyilvánulása, ha tudunk együtt zarándokolni. Meg kell hát tanulnunk: SZERETNI! A szeretet nélküli élet nem lehet teljes. Aki nem akar, vagy nem tud szeretni annak szegény az élete. A szeretet életünk alapja. Jézus is ezt mutatta meg számunkra, amikor szeretetből feláldozta értünk magát a kereszten. Ezért nem feltétlenül kell gyalog zarándokolnunk. A szeretetünkkel is zarándokolhatunk életünk útján. Mindenki megkeresheti a saját szeretet-zarándoklatát, és így közelebb juthat az Úrhoz.

Pentz Imre