„Én ültettem, Apolló öntözte, de a növekedést Isten adta.
Ezért nem az számít, aki ültette, sem az aki öntöz,
csak az Isten, aki a növekedést adja”
(Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből)

A gazda szorgalmas munkája során elveti, locsolja, őrzi, gondozza terményeit, bízva és egyben hálát adva Istennek az általa nyújtott segítségért és irgalomért, mellyel minden nap megajándékoz minden hívőt. Az ember munkája Isteni áldás nélkül nem lehet teljes.
Szent Pál apostolnak a szavait megfogadva, a Baji Egyházközség hívei, szeptember 1.-n, vasárnap délután, hálaadó litánia keretében kérték az Úr áldását, az egész éves munkájukra.
Varga Gábor atya megáldotta a terményeket, és imára hívta a híveket.
A terményáldást követően, a Luigitsch Róbert gazda látta vendégül a megjelenteket. A kellemes nyárvégi időjárásban, barátságos hangulatú beszélgetések keretében zajlott le az agapé.

Pentz Imre