Kedvezményezett: Neszmélyi Római Katolikus Plébánia
Egyházi közösség tulajdonában lévő temetők infrastrukturális fejlesztése – 2022 című, MFP-FFT/2022 kódszámú felhívás
Támogatás összege: 1.394.988,-Ft
Projekt címe: Neszmélyi Római Katolikus temető digitális nyilvántartásának megvalósítása

Már többször tervbe vettük korábban, hogy a nehezen kezelhető és a nagy nyil­vánosság számára szinte elérhetetlen papír alapú nyilvántartást felváltsuk egy digi­tális formára. Sajnos anyagi lehetőségek híján ez sokáig csak a vágyak szintjén ma­radt, ám ez évben a Magyar Falu Program (Egyházi közösség tulajdonában lévő temetők infrastrukturális fejlesztése – 2022 című, MFP-FFT/2022) adta pályázati lehetőséget kihasználva lehetőségünk támadt a terv megvalósítá­sára. Kocsis Balázs egyéni vállalkozó szoft­ver fejlesztő cégét bíztuk meg a feladattal, aki nagy hozzáértéssel, rövid idő alatt tel­jesítette vállalását és már tulajdonunkban is van a kész, feltöltött program. A neszmélyi önkormányzat informatikusá­val a vállalkozó együtt dolgozott, hogy a köz­ség honlapjára felkerüljön a temetői nyil­vántartás, ez lehetővé teszi lehetővé, hogy a jövőben minden érdeklődő informálód­hasson a temetőben nyugvó szerettei sír­emléke felől, főként a lejárati, sírmegváltá­si idők szempontjából. A program két fő modulból áll, a nyilvánosság által elérhető modul tartalmazza az alap információkat, a helyet, a síremlék fotóját, érvényességi információkat. Ez csak betekintésre jogo­sít. A másik modul jelszóval védett, csak a szerkesztési jogosultsággal bíró személyek számára hozzáférhető. Itt lehet az adatbá­zist szerkeszteni, bővíteni, módosítani, új fotókat feltenni. A rendszerhez szükséges hardver eszközök is beszerzésre kerültek a pályázat adta lehetőség által.

Bélai Lajos PTT alelnök