Magyar nyelven, naponta milliószor is elhangzik az anya az apa és gyermek szó! E háromszó, mely a családot alkotó személyeket nevesíti. Ez az a család, amely a nemzet, és a társadalom alapját képezi. Ezekről a természetes, és igazi gyökerekkel rendelkező családokról szól a Családok éve. 

2021. március 19-én, Szent József, a názáreti ács, liturgikus ünnepén vette kezdetét a Család éve!

 De ki is az a názáreti ács? Jézus nevelőjét, mind a négy evangélista másként jeleníti meg. Lukácsnál, mint családfő, Jánosnál, az alázatos ember, Máténál, mint az élet harcosa szerepel, Márk nem emeli ki nevelői szerepét, csak egyszer említi, mint „ácsot”. De abban mindannyian egyetértünk, hogy a szentcsalád családfőjeként védelmezője volt Máriának és Jézusnak. Nem véletlen tehát, hogy az ő ünnepével kezdődött meg a család éve.

Ebben a járvány sújtotta, elhidegült és magából kifordult világban minden családnak meg kell találnia a védelmezőjét! És ennek a védelmezőnek olyannak kell lennie, aki tiszta szívvel kiáll hite és családja mellet. Képes rá, hogy a családi harmóniát megteremtse és védelmező karjait kitárja minden családtag felé. De a család tagjainak is meg kell tanulnia az alázatot, és az egymás iránti tiszteletet. Ezeknek az alapelveknek teljesülnie kell a családi harmónia megteremtéséhez. -szabad, -köszönöm, -sajnálom!

E három szó kell, hogy alkossa a család belső kapcsolatrendszerének alappillérét. Ha tiszta hittel, e három alappillérre építjük családunkat, akkor lehet igazán azt a köteléket létre hozni, mely valóban összefűzi a CSALÁDOT. Életünk során mindig meg kell tartanunk azt a helyet, melyet otthonunknak nevezhetünk. Ezt a helyet a családnak kell betöltenie, csak így válhat igazi otthonná. Az igazi nehéz időszakokban, mint amilyen a mostani is, semmire nincs akkora szükségünk, mint egy szerető családra. Ezért kérjük a családok védőszentjét, a názáreti ácsot, hogy védelmező karjait a mi családunk felé is tárja ki, és védelmezze meg minden rossztól mely családunkat fenyegeti.

 

Te jóságos názáreti ács!
Oltalmazd családunkat, és légy otthonuk pártfogója!
Egyetértést, hű szeretetet egyesíts családunk minden tagjának szívében.
Küzdelmünkben légy segítségünk, erényekben példaképünk.
Átadjuk otthonunk kulcsai, oltalmazd és véd családunk minden tagját!
Zárd ki mindazt, mely családunkat veszélyezteti!
Ajánld kis családunk Jézusnak, és a Szűzanyának,
hogy családunk otthona és háza Názáretnek legyen mása!
Ámen

pik