1. Akit te, Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál
  Ó, drága Szűzanya! Oly tiszta volt drága lelked és tested, hogy a Szentlélek szavát azon nyomban megértetted és szívedbe zártad. Segíts kérlek drága közbenjárásoddal, hogy hozzád hasonlóan képes és alkalmas legyek megérteni Isten szavát, rám vonatkozó tervét. A tervet, amelyet velem is közöl, „csak” meg kell tudnom hallani és érteni. Add, hogy a te segítségeddel minden valóra válhasson és egész életemmel egy nagy igen legyek az Atya számára és így mindannyiunk, az egész világ számára.
 2. Akit te, Szent Szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál
  Ó, drága Szűzanya! Ahogy beléptél Erzsébethez, fülujjongott az ő méhében a magzat és ő is eltelt Szentlélekkel. Örvendezett és azonnal felismerte, hogy „üdvözítőjének édesanyja” látogatta meg őt. Drága Mária, közbenjárásoddal segíts, hogy én is a tőled tanult szolgáló
  szeretettel lépjek mindenkihez és rajtam is felismerhető legyen, hogy Jézus Krisztust hordozom és adom tovább örömmel, békességgel, jósággal.
 3. Akit te, Szent Szűz, a világra szültél
  Ó, drága Szűzanya! Te elhagyatottan, a legegyszerűbb körülmények között, otthonodtól távol szülted a világra gyermekedet, a világ megváltóját. Mégis annyian tudták, még a helyet is pontosan, hogy hol van Ő. És jöttek a világ minden részéről, hogy hódolatukat kifejezzék.
  Örvendezett gazdag és szegény, ember és állat. Mindenki érezte, hogy közénk lépett az Isten. Drága Mária, közbenjárásoddal segíts, hogy nap, mint nap megszülethessen általam Krisztus, a mindent betöltő jóság, szeretet, alázat, türelem, segítőkészség és öröm.
 4. Akit te, Szent Szűz, a templomban bemutattál
  Ó, drága Szűzanya! Te drága szent Fiadat elvitted a templomba, hogy bemutasd és felajánld Istennek. Mint ahogy írva van, az első fiúgyermeket, amely az anyaméhet megnyitja, fel kell ajánlani Istennek. Drága Mária, közbenjárásoddal segíts, hogy én is mindenből a legelsőt felajánlhassam és átadhassam Istennek. Minden ébredést követő első gondolatomat, perceimet, tevékenységemet. Mindenből a legjobbat had adhassam Neki. Az elsőt, aztán az utolsót és mindent, ami közte van.
 5. Akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál
  Ó, drága Szűzanya! Szem elől tévesztetted Fiadat, s hol máshol találhattad volna meg Őt, mint Atyjának házában. Drága Mária, közbenjárásoddal segíts kérlek, hogy sohase felejtsem: ha egyszer csak Jézust elveszítem szemem elől, a templomban, az Ő házában mindig
  megtalálom.

-csj-