A FERENCES VILÁGI REND ANGYALOS BOLDOGASSZONY REGIONÁLIS TESTVÉRI KÖZÖSSÉG,

ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET KÖZÖSSÉG, TATA

 beszámolója 2020. évi tevékenységéről

 I. Közösségünk lelki asszisztensi ellátása

2016 óta, változatlanul Sergio Tellan OFMCap atya a közösség lelki asszisztense — minden testvéri összejövetelünkön tartott előadásai, Isten segítségével, igen nagy lelki fejlődésünkre szolgálnak. Idei tanításának témái:

jan. 11. a Biblia világa

febr. 8. a ferences lelkiség

jún. 27. a ferences lelkiség

júl. 11. előkészület a fogadalomtételekre

aug. 15. fogadalomtétel közösségünkben, a szentmisén celebrált Sergio atya is

szept. 19. A stigmák és a kereszt Szent Ferenc életében.

okt. 24. a ferences lelkiség

Márc. 16., ápr. 25., máj. 30. majd hasonlóképpen nov., dec. hónapokban is, miniszterünk és lelki asszisztensünk bölcs belátásából, ám a testvéri együttlét elmaradása miatti nagy fájdalmunkkal, a járványveszély miatt elmaradt a jelenléti testvéri találkozó.

II. Létszámunk alakulása ebben az esztendőben

A 2019. dec. 14-én tartott választókáptalan határozata értelmében, az évet az új tanács működésével kezdte közösségünk:

Magó Ottó miniszter

Büki Lászlóné miniszterhelyettes

Magó Ottóné képzési felelős

Kornéli Tibor gazdasági felelős

Dr. Fülöp Éva Mária titkár

Nagyboldogasszony ünnepén Vas Mihály testvérünk egy évre szóló fogadalmat, Pauerné Csaba Judit és Pauer László testvéreink örökfogadalmat tettek. A szentmisét és a fogadalom szertartását a közösség lelki asszisztense, Sergio Tellan OFMCap atya vezette. Jelenlétével megtisztelte közösségünket a móri házfőnök, Szpisják Péter Pál OFMCap atya, a budapesti kapucinus közösségből Fr. Jacub Rafael atya, Kobus (Edyta) Edit F.M.M. nővér (Ferences Mária Misszionárius Nővérek Társulata: Budapest) közösségéből, Dániel Imre régiós miniszterünk, Szendrei Mihály diakónus, a magyaralmási közösség minisztere, testvéreink az esztergomi és a magyaralmási közösségekből és természetesen tatai plébániánk szerető közössége. Istennek legyen hála egész ferences családunkért![1]

  1. szept. 12-én, meghitt családi körben, 3 gyermeke, 8 unokája, és 15 dédunokája, barátai és világi ferences testvérei körében ünnepelte 100. születésnapját dr. Tóth József. A bencés gimnáziumban végzett, majd a jogi pályán működő ünnepelt 1920. szept. 12-én született Szombathelyen. Az akkor még ferences harmadrendben 1947-ben kezdte meg jelöltidejét, befogadására a következő évben került sor. Örökfogadalmát 71 éve [!!!], 1949. december 8-án tette le, 2016-ban elhunyt feleségével, a kedves emlékű Mária nénivel együtt. Közösségünkben, a tanács tagjaként, 1995-től titkári, majd 2005 júliusától miniszteri szolgálatot vállalt. Ez utóbbi feladatát 2010-ig látta el. Egészségi állapota miatt, 2016 óta már nem tud részt venni a közösségi találkozásokon, de közösségünk tagjai rendszeresen látogatják. A születésnapi ünnepségen testvéri közösségünket az utód, Magó Ottó miniszter, és Magóné Erika, Józsi bácsi leghűségesebb látogatója, képzési felelősünk képviselte. A 100. születésnapjáról a ferences levelező listára küldött beszámolóra több testvérünk is nagy örömmel és szeretettel reflektált, hiszen József testvérünket ismerik és szeretik a rendben.

Az év elején, egy lakhelyén történt kisebb balesetet követően, 104 éves korában elhunyt Horváth István örökfogadalmas testvérünk (1916–2020), aki egészségi állapota és előrehaladott kora miatt személyesen 2008 óta már nem tudott részt venni közösségi találkozóinkon. Hűsége rendünk iránt például szolgál. Requiescat in pace!

Okt. 13-án, Kornéli Tibor testvérünket (1939–2020) is hazahívta a Mennyei Atya. Tibor látta el, immár 2. ciklusban, közösségünkben a gazdasági ügyek intézését, tatai egyházközségünknek pedig hosszú évtizedeken keresztül, az utolsó napig megbecsült kántora volt. Távozása, hosszú évek óta türelemmel viselt súlyos betegsége ellenére, mégis váratlanul történt, két-három nap kisebb gyengélkedés után. Nekünk, még ittmaradóknak, nagyon hiányzik szerény, kedves, derűs egyénisége, lényéből fakadó jóindulata. Requiescat in pace!

Magó Ottó miniszter javaslatára, a közösség tanácsa egyetértésével, a következő tanácsválasztásig Pauer László örökfogadalmas testvérünk vette át a gazdasági teendők intézését.

Testvéri közösségünk létszáma, két testvérünk földi halálát követően, így alakult:

8 (aktív) örökfogadalmas, 1 határozott idejű/egyszerű fogadalmas testvér, azaz 9 (aktív) fő.

Örökfogadalmas Magó Ottó, Magó Ottóné Erika, Steiner Károlyné Rózsika, Steiner Erika, Fülöp Éva Mária, Büki Lászlóné Erzsike, Pauer László, Pauerné Csaba Judit

Határozott idejű/egyszerű fogadalmas Vas Mihály

Továbbá: 2 (nem aktív) örökfogadalmas testvér: Szőke Géza, és dr. Tóth József örökfogadalmas testvérek, akik már hosszabb idő óta (2018, illetve 2016) nem tudnak részt venni a testvéri közösség életében, életkoruk, valamint egészségi állapotuk miatt.

Érdeklődő: Vörösné Farkas Zsuzsanna (Tatabánya). Az ugyancsak érdeklődőként megjelent Németh házaspár (Körtvélyespuszta) egyetlen (június) összejövetelünkön vett részt.

III. Részvétel a Ferences Világi Rend egyéb testvéri összejövetelein (pl. örökfogadalom), programjain (pl. lelki napok, lelkigyakorlatok)

2020. ápr. 25. miniszterek és képzési felelősök találkozója. Helyszín Budapest, Ferences Rendház — a koronavírus járvány veszélye miatt elmaradt.

2020. márc. 16–20. Leányfalu: Kovács Csaba Albert esperes, plébános (Tata, kapucinus templom) által szervezett lelkigyakorlat a bűnbánat szentségéről: 3 fő: Pauer házaspár, Büki Lászlóné

2020. jún. 6., szombat, Szécsény, a Klarisszáknál az Angyalos Boldogasszony Régió lelki napja, mely minden világi rendi testvér számára nyitott — a koronavírus járvány veszélye miatt elmaradt.

2020. jún. Iszkaszentgyörgy: éves lelkigyakorlat, a magyaralmási testvéri közösséggel közösen — a koronavírus járvány veszélye miatt elmaradt.

2020. Júl. 2325. FVR Országos Káptalan, Esztergom, Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium: részt vett a Pauer házaspár és Sergio Tellan OFMCap lelki asszisztensünk. Mottó: „…testvéri és evangéliumi világot építsenek”. (Reg 14). A Regula imakönyv, lelkigyakorlatos könyv, evangelizációs anyag és lelki tükör – fogadjuk meg Szent II. János Pál pápának a ferences világi rendieknek írt tanácsát: „tanulmányozzátok, szeressétek és éljétek a Regulátokat.”

Eucharisztikus kongresszus: 2020. szept. 1320. — a koronavírus járvány veszélye miatt elmaradt. A Szentszék által meghatározott új időpont: 2021. szept. 512. Használjuk fel az előttünk álló időt, hogy lelkileg megújulva még jobban felkészüljünk az eucharisztia ünneplésére!

2020. okt. 17. miniszterek és képzési felelősök őszi találkozója. Helyszín Budapest, Ferences Rendház — a koronavírus járvány veszélye miatt elmaradt. Nov. 14-én azonban, online módon, mégis sikerült megvalósítani a képzést a következő előadások meghallgathatóvá tételével: P. Papp Tihamér OFM országos asszisztens Hűség a pápához, P. Szpisják Péter Pál OFMCap atya Hogyan tudjuk megélni ferencességünket ebben a mai vírusos időben? címmel tartottak buzdító előadást. Bobay Orsolya OFS a ferences ifjúság jelenlegi helyzetéről számolt be. Kerekes László OFS OT elnök a káptalanon elhangzottakról tartott összefoglalást, buzdítva a testvéreket, hogy az előadásokat a közösségek online formában dolgozzák fel.

2020. nov. 21. bekapcsolódtunk a NEK kezdeményezésére, Krisztus Király ünnepét megelőzően megszervezett világméretű szentségimádásba (személyes részvétellel, illetve online): Fülöp Éva Mária, Pauer házaspár

Csatlakoztunk az FVR Nemzetközi Tanács által meghirdetett imanaphoz: a ferences szentek ünnepén, nov. 29-én (és már a szombati „vigilián” is), a szeráfi rózsafüzér imádkozása a nap 24 órájára elosztva, folyamatosan: Fülöp Éva Mária, Pauer házaspár

20020. dec. 12. a Szent Erzsébet közösség által szervezett országos továbbképzéshez is csatlakoztunk: a képzést Balázs Jeromos OFM testvér tartotta élő, online elmélkedéssel, Esztergomból. Témája: Isten Igéje hogyan jelenik meg a világban?

Ugyancsak csatlakoztunk az FVR OT kéréséhez, hogy az erdélyi FVR testvérek kezdeményezésére, velük együtt, az idén adventben, karácsonyi ajándékként, hetente imádkozzunk a ferences család egyes ágaiért (I. és II. rend, a reguláris harmadik rend nővérei, FVR, egyéb ferences közösségek). A közös imával a ferences családon belüli testvéri kapcsolatot erősítjük.

Dec. hónapban, Magó Ottó miniszter és a Pauer házaspár részt vettek „Szállást keres a Szent Család” imádságos együttlétek speciális, a járvány helyzetre kidolgozott formájában.

IV. Közösségünk tagjainak további tevékenysége

Magó Ottó miniszter, diakónus szolgálati helyei a Székesfehérvári Egyházmegyében: Kömlőd, Dad, Bokod, Pusztavám, Mór működési területekkel. Rendszeresen szolgálatot lát el a szent liturgiában a tatai kapucinus templomban.

Győr Egyházmegye Családbizottsága tagja: Pauer házaspár

Felkészítés a szentségi házasságra a tatai kapucinus plébánián: Magó és Pauer házaspárok

Pauerné Csaba Judit írásaival ez évben is hozzájárult a tatai kapucinus plébánia lapja és honlapja szerkesztéséhez.

Továbbra is folyamatosan, mindannyian imádkozzuk az Irgalmasság Rózsafüzérét a tatai egyházközség híveinek imakérelmei meghallgatásáért. Ezt az akkori miniszterünk, jelenleg képzési felelősünk, Magóné Erika által kezdeményezett szolgálatot 2014 óta végezzük, s több esetben szentmise felajánlását is kérjük egyes szándékokra, valamint a szenvedő egyház tagjaiért.

Az „ötletgazda” Magóné Erika a kapucinus plébánia lapja, az Apostol karácsonyi számában „Dobozka” címmel megjelent írásában ismételten felhívta a hívek figyelmét az imakérések elhelyezésére, és annak méltó módjára, valamint arra, hogy amikor a szentmiséket a ferences imaszándékra mutatják be, ezekért a kérésekért történik a szent liturgia. A beszámoló második, (szeptemberi) megjelenésre váró részében, közli az imakérések és a bemutatott szentmisék számának alakulását, örvendetes növekedésüket:

2014-ben 83 imakérésre 3 szentmise jutott.

2015-ben 104 imakérésre és 19 szentmise jutott.

2016-ban 174 imakérésre 20 szentmisét mutattak be.

2017-ben 183 imakérésre 20 szentmisét mutattak be.

2018-ban 191 imakérésre 21 szentmise jutott.

2019-ben 171 imakérés volt 35 szentmisét mutattak be az atyák.

2020-ban 213 imakérésre 29 szentmisét mutattak be.

Febr.: Tata, volt kapucinus rendház: a Katolikus Krónikában Magó Ottó miniszter és Magóné Erika képzési felelős beszámoltak a tatai kapucinus rendház történetéről – a még Szalay Gábor plébános atya idejében – rendezett állandó kiállításról, illetve közösségünk jelen állapotáról, tevékenységéről.

Rózsafüzér Társulatok (Komárom, Szárliget): tagok Steinerné Rózsika, Steiner Erika, Bükiné Erzsike, Fülöp Éva Mária

Templomtakarítás: Magó Ottóné Tata, valamint kömlődi kápolna, Steiner Károlyné, Steiner Erika Komárom

AlbaCaritas helyi csoportjának vezetője: Büki Lászlóné, Szárliget

V. Anyagi helyzetünk

 Gondosan fizetjük a régiós és országos hozzájárulást. Az idei évben, az FVR OT és az RT működési költségeihez hozzájárulásunkat az esztergomi, július 23–25. közötti Országos Káptalanon személyesen adtuk át a tanácsok gazdasági felelőseinek.

Az FVR OT 2020. évi hozzájárulási összege 320 Ft/fő/hó (3840 Ft), a RT évi hozzájárulási összege 100 Ft/fő/hó (1200 Ft), összesen 5040 Ft/fő/év, amelyet az örök- és határozott idejű fogadalmas és befogadott testvérek fizetnek. Közösségünk esetében ez az adott hónapban, a káptalan időpontjában, 7 (aktív) örökfogadalmas, 2 egyszerű fogadalmas, 1 befogadott testvér, azaz 10 fő volt. A testvérek a hozzájárulást befizették, Kornéli Tibor gazdasági felelős a megfelelő bizonylatokat elkészítette.

P. Berhidai Piusz OFM rendfőnök atya engedélyével, lelki asszisztensünk útiköltségét, a Tata-Budapest útvonalon, testvéri közösségünk nem az OFM Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartománynak, hanem a magyarországi kapucinus delegációnak fizeti, közvetlenül átadva azt Sergio Tellan OFMCap atyának.

Havonta támogatjuk a szécsényi Klarissza Nővéreket, egy egyetemista fiatalembert, és néhány szegény családot. Egyéni lehetőségeinkhez képest, hozzájárultunk a földrengéstől sújtott zágrábi, illetve a katasztrófa sújtotta bejrúti ferences testvérek FVR OT kezdeményezte támogatásához.

VI. Egyéb

 P. Papp Tihamér OFM atyát újabb három évre kinevezte az FVR országos lelki asszisztensének P. Berhidai Piusz tartományfőnök.

Tata, 2021. január 29.

A beszámolót készítették: Magó Ottó miniszter és Fülöp Éva Mária titkár

[1] Az országos lelki asszisztens, Papp Tihamér OFM atya így köszöntötte a fogadalmat tevőket: „Kedves Judit, László és Mihály testvérek! Életünket nem a nehézségek, hanem az örömök fémjelzik, mint ahogyan Szűz Mária életét is. Máriát sohasem halljuk panaszkodni, hanem csak hálát adni, magasztalni Istent, aki nagy dolgokat cselekszik a mi életünkben is. Köszönjük az Úrnak hivatásotokat, s Nektek, hogy elfogadtátok hívását. Így növekszik az Ő népe, az Egyház közössége. Isten mindegyikünkre nagy dolgokat bíz, azáltal, hogy a kicsiben hűségesek igyekszünk lenni. Vezessen tovább is az Ő kegyelme, és épüljön tovább is az Ő családja, miként a mustármag! Imával, testvéri szeretettel: Tihamér tv.”

Dániel Imre régiós miniszter köszöntője: „Örvend a szívem, hogy Testvéreket ad mellénk az Úr, a világ arról ismerjen meg minket, hogy szeretetben, békében élünk! Kedves Judit, László, és Mihály Testvérünk! Hálát adok a Teremtőnek, hogy megadta Nektek kegyelmét, és az Ő Szeretete arra buzdított benneteket, hogy a számos út közül, a ferences utat választottátok. A Szeretet, a Kegyelem, az Irgalom az Övé, a döntés a Tiétek. PaXXL Imre”