Név: Dunaalmási Római Katolikus Plébánia
Cím: 2545 Dunaalmás Almási utca 94
Adószám: 19888509111
MFP azonosító: 1044307347
Projekt azonosítója: 3346007052
Egyházi közösség tulajdonában lévő temetők infrastrukturális fejlesztése – 2022 című,
MFP-FFT/2022 kódszámú felhívás
A vissza nem térítendő támogatás összege 3.813.036 Ft

 

A Magyar Falu Program keretében 2022-ben meghirdetett Egyházi közösség
tulajdonában lévő temetők infrastrukturális fejlesztése – 2022 című, MFP-FFT/2022
kódszámú pályázaton a Dunaalmási Római Katolikus Egyházközség 3.813.036,- Ft, azaz
hárommillió-nyolcszáztizenháromezer-harminchat forintot nyert el. A kitűzött célok
megvalósítása sikerrel befejeződött. A fenti összegből három dolgot tudtunk fejleszteni.
1. Folytattuk az előző pályázati támogatásból kialakított temetői járdák bővítését.
Most az I-es és II-es temetői parcellák között vezető járdaszakaszt építettük ki. Ez egyrészt
azért volt fontos, mert ezen a szakaszon van temetőnk egyetlen vízcsapja, és emiatt
forgalmasnak mondható, másrészt azért volt fontos, mert azelőtt ez a keskeny út nemcsak
keskeny volt, hanem igen balesetveszélyes is a terep egyenetlensége miatt. Az új járda
kényelmes és biztonságos. A ravatalozó felé eső végén egy megfelelő mérető lépcsőt is
kialakítottunk, ezzel megkönnyítve a közelben levő sírok megközelítését.
2. Temetőnkben igen kevés a szabad sírhely. A pályázat segítségével megépítettünk
egy 20 urnafülkéből álló urnafalat. A szép kialakítású urnafal lehetőséget nyújt arra, hogy a
jövőben egy könnyen megközelíthető és ápolt környezetben levő emlékhelyet biztosítsanak
az urnának azok a hozzátartozók is, akik messze laknak, és nem tudják megoldani egy sírhely
tisztességes gondozását, virágozását, gyomtalanítását.
3. A temetőnkben nyugvó halottaink nyilvántartását eddig csak papíralapú
rendszerben rögzítettük. Mivel több szempont szerint kell rendezni az adatokat, előfordultak
adminisztrációs hibák. A pályázati támogatásból kialakítottunk egy számítógépes
nyilvántartási rendszert, amely megkönnyíti és biztonságossá teszi az adatok kezelését. A
rendszer az egyes sírhelyek fotóit is tartalmazza. Segítségével akár az irodából is rá lehet
tekinteni az egyes síremlékekre, illetve ki lehet választani egy esetleges temetéshez az
alkalmas sírhelyet.

-szl-