Június 15-én szentmisével fejeződött be az április 20-án kezdődött „Bevezetés a misztikába” c. lelkigyakorlat. Alkalmanként 25- 30 fő hallgatta az előadásokat majd vett részt a kiscsoportos megbeszéléseken. A nyolc témát mintegy vezérfonalként kötötte  össze az a gondolat, hogy mindannyian
a Mennyei Atya tékozló gyermekeiként úton vagyunk hazafelé az Atyai Házba. A hit zarándokútját járjuk és ezen a hosszú úton iránytűre, segítőkre van szükségünk. Most , egy lélekkel egyetértettünk abban, hogy ez a lelkigyakorlat jó iránytűnek , jó segítőnek bizonyult. A záró szentmise után a baji, tolnai, tatai és tóvárosi lelkigyakorlatos hívek közös agapén vettünk részt.

Fülesi János