Templomunk alapkőletételének 280. és a Ferences Rend megalakulásának 800. évfordulója alkalmából  2023. május 7-én, vasárnap 17 órától megemlékezést tartottunk. Az Kapucinus Rend Tatán való megtelepedéséről és meggyökeresedéséről Dr. Kis Tiborné, a Tatai Helytörténeti Egyesület elnöke tartott előadást, majd a kapucinus lelkiséget Szpisják Péter Pál OFM. Cap. atya mutatta be, végül Pauerné Csaba Judit a Ferences Világi Rend Árpádházi Szent Erzsébetről nevezett testvéri közösségének tagja engedett betekintést a ferences világi rendi lelkiségbe, életformába. Az ünnepi szentmise elején Zoltán atya köszöntötte és kérte fel Péter Pál atyát, hogy mutassa be a legszentebb áldozatot. A szentmise záróáldása előtt Péter Pál atya a jelenlévő édesanyákat külön áldotta meg. Ezt követően agapé várta az ünneplőket.

Adjunk hálát Istennek a kapott kegyelmekért!

A szentbeszéd itt hallgatható meg: