A karácsony ünnepköre január 6.-val, vízkereszt ünnepével zárul. E napon ünnepeljük a három napkeleti bölcs látogatását a kis Jézusnál. A bölcsek a betlehemi csillag útját követve jutottak el a jászolban fekvő kisdedhez. Aranyat, tömjént, és mirhát vittek neki ajándékul, mely drágaságokkal a királyoknak volt szokás kedveskedni.  E napon került sor a vízszentelésre. Balázs atya, a szentmise kezdetén végezte el a vízszentelést.
Először a sót áldotta meg, majd szentelő imádság közepette elvegyítette azt a vízben.
A vízszentelést követően a már megszentelt vízzel meghintette a jelenlévőket, így felhívva a lelkiismeret vizsgálatra a híveket.
A keresztény hagyományok szerint a megszentelt vízzel házszentelést végzünk, amelynek alkalmával a pap a megszentelt vízzel hinti meg a ház minden helyiségét.  Végül a ház megszentelésének befejező aktusaként a bejárati ajtó szemöldökfájára felírják az évszámot a C + M +B betűk kíséretében.  Az idei esztendőben így az alábbi felirat kerül a bejáratok fölé: 20 C + M + B 19, mely felirat az alábbi áldás rövidítése: Christus Mansionem Benedicat, azaz Krisztus áldja meg e házat.
A hívek közös hitvallását követően az atya megáldotta az evvel a felirattal ellátott matricákat, melyet minden jelenlévő otthonában a bejárati ajtón elhelyezhetett, így víve áldást a hajlékába. De ne fedjük, e matrica nem helyettesíti a ház megáldását, de jó emlékeztető, hogy Urunk, Istenünk mindig velünk él hajlékainkban, ezért otthonunkban is Istennek szentelt életet éljünk!

Pentz Imre