Baj község központját uraló Assisi Szent Ferenc plébániatemplom a XVIII. század második felében francia rokokó sajátos német változatában, copfstílusban épült. Elhelyezkedésénél, és jellegénél fogva az egész faluképre hatással van. A több mint kétszáz esztendő viszontagságai mély nyomokat hagytak az épületen. Ennek következtében a XXI. század elejére a templom ismét jelentős felújításra szorult. Nem hagyhattuk, hogy templomunk, mely egyben településünk ikonikus műemléke leromlott állapotban maradjon. Ezért, az elmúl évek folyamán a templom villamoshálózatának, tetőszerkezetének, torony süvegének, és a külső falazatának teljes felújítására sor került. A külső felújítást követően a belső térnek a megújulásával válhat teljessé az Istenházának megszépülése. A belső felújítás, ez év tavaszán kezdődhetett meg. A felújítás idejének egy szakaszában, sajnos a templomban nem kerülhetett sor a szentmisék megtartására. De Pünkösd ünnepének közeledtével ismét megnyílhatott a templom a hívek részére. Szent Fülöp Diakónus ünnepén a templomba ismét helyükre találtak a díszítő elemek, szobrok, képek. Így Szentlélek eljövetelét, a hívek már ismét a templomban ünnepelhetik. Lassan végéhez érhet a belső tér megújulása, és -a még kisebb korlátozásokat jelentő munkákat követően- rövid időn belül teljes szépségében is birtokba vehetik a hívek a templomot. A belső lábazat végleges színezését követően végéhez érhet a több éve folyó komplex felújítás.
Az ember mindig álmodik és szeretne valamit elérni. Az én álmom, hogy ne csak az épület, de a sokkal értékesebb katolikus emberek lelkileg is megújuljanak és az immár külsőleg, és belsőleg is megszépült templomban közelebb kerülhessenek az Úrhoz, és igazi közösségre találhassanak. Az építő, és alkotó lelki közösségre!

Pentz Imre