Cenakulum az a terem, ahol az apostolok Jézus mennybemenetele után összegyűltek imádkozni és ahol velük volt Mária is. Most a cenakulum imaórát jelent számunkra, amire összegyűltünk szinte csak apostolnyi létszámban a templom szentélyében a porciunkula ünnep előtti estén, a szentmise előtt.
Szentségkitétel után könyörgés, rózsafüzér, imádság a pápáért és a pápa szándékára, majd a fatimai önfelajánló imával és szentségi áldással zárult az imaóra. Csatlakozva a Máriás papi mozgalomhoz, ezt az imaórát minden Mária ünnep előtti napon megtartjuk. Várjuk Máriát tisztelő, szerető és hozzá szívesen imádkozó kedves híveket a következő alkalmakra is. 

Fülesi János