Augusztus első vasárnapján, 5-én este 18 órakor ünnepeltük meg a hagyományos Porciunkula búcsút. A szentmisét Holpár Balázs újmisés atya, közösségünk új káplánja mutatta be. Az időjárás miatt sajnos  a hagyományos körmenetre nem került sor, de Balázs atya újmisés áldásban részesítette a jelenlévőket. 

Szent Ferenc imája segítségével imádkozzunk papjainkért, egyházközségünkért!

Üdvözlégy, Úrnőnk, 
szentséges Királynénk, Istennek szent szülője, Mária, 
ki szűz lévén templommá lettél, 
és választottja a szentséges mennyei Atyának, 
ő szentelt meg téged szentséges szerelmes Fiával 
és a Vigasztaló Szentlélekkel. 
Minden kegyelem teljessége és minden jóság 
lakozott és lakozik tebenned. 
Üdvözlégy te, Isten palotája; 
Üdvözlégy te, az ő lakozó sátra; 
Üdvözlégy te, az ő lakóháza. 
Üdvözlégy te, az ő palástja; 
Üdvözlégy te, az ő szolgálója; 
Üdvözlégy te, az ő anyja, 
legyetek üdvözölve ti, szent erények mind, 
kik a Szentlélek kegyelméből és megvilágosításából 
a hívek lelkébe ereszkedtek, 
hogy a hitetleneket Istenben hívő emberekké 
formáljátok át.