Március 14-16 . között az egyházközség szervezésében lelkigyakorlaton vettünk részt Tihanyban, a bencés apátságban. Nemcsak előadásokat hallgattunk, de részt vehettünk a szerzetesek reggeli, déli és esti közös zsolozsmáin is. Már ez önmagában egy különleges élmény volt.
Az egyik előadást Nyiredi Maurus szerzetes atya tartotta az Eucharisztiáról. Maurus atyát az idősebbek jól ismerték, János atya gyakran hívta őt a kapucinus templomba lelkigyakorlatot tartani.
A másik előadáson Kiss Domonkos atya tanított bennünket, előadása a keresztény élet mai kihívásairól szólt. Címe az is lehetne : Válaszd az életet. Sajnos nincs mód az előadásokról bővebben írni, de elmondhatjuk, hogy mindnyájan nagy lelki élménnyel gazdagodva tértünk haza.