Gyertyaszentelés és Balázs-áldás Bajon

Balázs atya Balázs-áldása Szűz Mária negyven nappal Jézus születése után, a mózesi törvény előírása szerint bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban. A jelenlévő idős Simeon, Jézust